10. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

22 – Muhammad bin Ismâ´îl al-Qârî berättade för oss: Ahmad bin ´Abdil-Wahhâb bin Muhammad berättade för oss: Abûl-Mughîrah berättade för oss: al-Awzâ´î berättade för mig: Yahyâ berättade för mig: Abû Salamah berättade för oss, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När halva natten, eller två tredjedelar av den, har gått, stiger Allâh ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar och får? Finns det någon som ber och bönhörs? Finns det någon som ber om förlåtelse och förlåts?”1

1Muslim (758).