Nedstigningen via ´Abdullâh bin Mas´ûds rapportering

8 – ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd al-Faqîh berättade för oss: Abû Umayyah at-Tarsûsî berättade för mig: Mu´âwiyah bin ´Amr berättade för oss: Zâ’idah berättade för oss: Ibrâhîm al-Hadjarî berättade för oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh (´azza wa djall) öppnar himlens portar för att sedan stiga ned till den nedersta himlen, sträcka ut Sin hand och säga fram till gryningen: ”Finns det ingen slav som frågar Mig så att Jag må ge honom?”1

1Autentisk berättarkedja enligt Ahmad Shâkir i ”Musnad-ul-Imâm Ahmad” (1/388).