Nedstigningen via ´Abdullâh bin Mas´ûds rapportering 5

12 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Yazîd bin Sinân berättade för oss i Egypten: Abû Bakr al-Hanafî berättade för oss: ´Abdul-Hamîd bin Dja´far berättade för oss: al-Maqbarî underrättade mig, från ´Awn bin Abdillâh bin ´Utbah, från Ibn Mas´ûd som sade:

”En gång satt vi i moskén med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en man från Banû Sulaym vid namnet ´Amr bin ´Utbah kom. Han följde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Makkah och hade inte sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrän han hade kommit till Madînah. Han kom till honom och sade: ”Allâhs sändebud! Lär mig något som du vet till skillnad från mig och som gagnar mig, men dra inte ut på det. Vilken bön på dagen och natten är sundast?” Till sist sade han: ”Vilken frivillig bön är bäst?” Han sade: ”När en tredjedel av natten har gått (eller så sade han ”halva natten”). Den tiden stiger den Nåderike (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger: ”Finns det någon syndare som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det någon frågeställare som åtrår Mig så att Jag må besvara hans förfrågan? Eller en bekymrad så att Jag må underlätta för honom?” När gryningen infaller stiger den Nåderike, den Höge, den Högste (´azza wa djall) upp.”