Nedstigningen via ´Abdullâh bin Mas´ûds rapportering 4

11 – Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad bin Ahmad al-Muqrî berättade för oss: Mâlik bin Yahyâ Abû Ghassân berättade för oss: ´Alî bin ´Âsim berättade för oss: Ibrâhîm bin Muslim al-Hadjarî berättade för oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den sista tredjedelen av natten stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen, sträcker ut Sin hand och säger: ”Finns det ingen som ber Mig så att Jag må bönhöra honom? Finns det ingen som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det ingen som ångrar sig så att Jag må tillge honom?”