Nedstigningen via ´Abdullâh bin Mas´ûds rapportering 3

10 – ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Abû Umayyah och Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för mig: Dja´far bin ´Awn berättade för oss: Ibrâhîm al-Hadjarî underrättade oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade:

”Allâh (´azza wa djall) öppnar himlens portar den sista tredjedelen av natten. Därefter stiger Han ned till den nedersta himlen varefter Han sträcker ut Sin hand och säger fram till gryningen: ”Finns det ingen slav som frågar Mig så att Jag må ge honom?”

Dja´far nämnde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).