Nedstigningen via ´Abdullâh bin Mas´ûds rapportering 2

9 – Muhammad bin Nûh al-Djund Yasâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Husayn Abû ´Alî berättade för oss, från Zâ’idah, från Ibrâhîm al-Hadjarî, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh (´azza wa djall) öppnar himlens portar den sista tredjedelen av natten. Därefter stiger Han ned till den nedersta himlen varefter Han sträcker ut Sin hand och säger fram till gryningen: ”Finns det ingen slav som frågar Mig så att Jag må ge honom?”1

1Ahmad Shâkir sade:

”Berättarkedjan är svag på grund av al-Hadjarîs svaghet. Dess betydelse har dock rapporterats med en autentisk berättarkedja.” (Musnad-ul-Imâm Ahmad” (1/447))