Nedslagna motståndare, nedtrampade fiender

Psaltaren 44:5

5Du är min konung och min Gud, du skänker Jakob seger. 6Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare, i ditt namn trampa ner våra fiender. 7Jag litar inte till min båge, mitt svärd ger mig inte seger. 8Nej, du gav seger över våra fiender, du lät motståndarna stå där med skam. 9I Gud har vi alltid vår stolthet, ditt namn prisar vi ständigt.