Nedsänd och oskapad

Fråga 17: Skall personen som säger att Qur’ânen är skapad dömas för otro?

Svar: Många av Salaf gjorde konkret Takfîr på en sådan person efter att denne hade fått reda på sanningen. De sade att den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen. Vissa sade att den som säger att:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En.”1

är skapat är otrogen. Och att den som säger att:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!”2

är skapat är otrogen. Det beror på att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) essens, namn och egenskaper är oskapade. Den som påstår att något av det omnämnda är skapat beljuger Qur’ânen som uttryckligt fastställer att den är nedsänd och oskapad; den började från Honom och skall återvända till Honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

Vi sände ned den under en välsignad natt.”3

Han sade inte att Han skapade den. Han sade också:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

Vi har sänt ned den som en förkunnelse på det arabiska språket.”4

Således sade Salaf:

Den är nedsänd och oskapad. Den började från Honom och skall återvända till Honom.”

Den började från Allâh och skall återvända till Allâh.

Fråga 18: Är de passiva likadana?

Svar: De passiva är en förstörd och innovativ sekt. De bekräftar inte åt Qur’ânen det Ahl-us-Sunnah gör. De är passiva när det kommer till att säga sanningen. På grund av sin passivitet blev de till en förstörd sekt som motstrider den klargjorda sanningen.

1112:1-4

227:30

344:3

412:2