Nazarer och Fâtimahs hand

Fråga: I vissa länder hänger de upp amuletter, som nazarer1 och Fâtimahs hand, som skydd mot onda ögat. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet. Bara erinran om Allâh avvärjer det onda ögat, varken det blå ögat eller det vita ögat.