Naturligt behov bortom allmänhetens ögon och öron

al-Bukhârî sade:

363 – Yahyâ berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Muslim, från Masrûq från al-Mughîrah bin Shu´bah som sade:

”Jag var med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en resa. Han sade: ”Mughîrah! Ta vattenbehållaren!” Jag gjorde så. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick iväg så att han försvann ur min åsyn och utförde sitt naturliga behov. Han hade på sig en levantisk rock. När han skulle ta av sig ärmen var den så åtsittande att armen fastnade varpå han tog ut den underifrån. Jag hällde vatten till honom och han tvådde sig liksom han tvådde sig inför bönen. Han strök på sina läderstrumpor, därefter bad han.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att ha fria som betjänter. al-Mughîrah bin Shu´bah var en fri man.

Hadîthen bevisar också att den som utför naturligt behov skall skyla sig så att ingen ser honom. Det är obligatoriskt att skyla sig så pass att ens privata delar inte syns. Den bästa skylningen är dock att man som person inte syns alls. Det är fullkomligare och bättre.

Likaså är det rekommenderat att vara bortom människornas hörsel. Exempel på det är att man gömmer sig bakom ett träd som människor sitter i närheten av. I det här fallet skall han avlägsna sig från dem så att de inte kan höra honom och framför allt om han har gaser. Det kanske kommer pinsamma ljud från honom, ehuru dessa ljud är harmlösa. När är en man flatulerade så att människorna började skratta sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Varför skrattar ni åt något ni själva gör?”1

Det vill säga att du inte skall skratta åt flatulens när du själv flatulerar. I vilket fall som helst är det i vår tradition bättre att göra sådant bortom människornas hörsel.

1al-Bukhârî (4942) och Muslim (2855).