Naturlig tro på Allâh

Imâm Muhammad bin Muhammad al-Minbadjî al-Hanbalî (d. 785)

Risâlah fîs-Samâ´ war-Raqs, sid. 105-106

Det första som en otrogen måste göra för att konvertera till islam är att betro de två trosbekännelserna. Att han säger att han tror på Skaparen gör honom inte till muslim. Inte heller blir han muslim om han säger att han vet att Allâh är världarnas Herre, Försörjare och Ordnare. Ty vetskap om Allâh är en naturlig läggning som de flesta skapelserna besitter. Om någon undrar hur vetskap om Honom (ta´âlâ) är en naturlig självklarhet i varje människa samtidigt som teoretiker – muslimer eller andra – påstår att det är de som lägger fram rationella bevis för det gudomliga, sägs det att de första i islam som dementerade denna vetskap var skolastiker som enhälligt fördömdes av Salaf. Sekter som Djahmiyyah och Qadariyyah tillhör enligt Salaf de mest vilsna och okunniga sekterna. Detta är betydelsen av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) ord. Dessutom har Allâh skapat alla på ett sådant vis att när de vänder sig i åkallan, är det ingen som vänder sig till höger eller till vänster. På ett självklart sätt riktar sig hjärtat uppåt. Muhammad bin Tâhir al-Maqdisî berättade att Shaykh Abû Dja´far al-Hamadhânî närvarade i Abûl-Ma´âlîs, även känd som Imâm-ul-Haramayn, sittning medan han dementerade högheten. Han sade:

”Allâh fanns när ingen tron fanns och Han är fortfarande i samma tillstånd.”

Shaykh Abû Dja´far al-Hamadhânî sade då till honom:

Berätta för oss om detta oundkomliga fenomen som vi finner i våra hjärtan: Varje gång en person som känner Allâh säger ”Allâh!” finner han hur hans hjärta oundkomligt söker högheten. Det söker sig varken österut eller västerut. Hur kan vi få bort detta oundkomliga fenomen från våra hjärtan?” Då började Abûl-Ma´âlî skrika och slå på sitt huvud, gick ned och sade: ”al-Hamadhânî har förvirrat mig! al-Hamadhânî har förvirrat mig!” Jag tror att han även sade att han började gråta.1

1Se ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”, sid. 291, av Ibn Abîl-´Izz.