Nattlig avsikt inför fastan

Fråga: Måste varje dag i Ramadhân inledas med avsikt eller räcker en avsikt för hela månaden?

Svar: Det räcker med en avsikt i början av Ramadhân. Även om den fastande inte avser nattligen att fasta nästa dag, så har han redan avsett det i början av månaden. Men om han på grund av resa, sjukdom eller något annat skulle avbryta fastan under månadens gång, måste han avse fastan på nytt.