Natten till ´Îd-dagen

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 350

Fråga: Finns det några autentiska hadither om att nätterna till de två ´Îd-dagarna ska tillbringas i dyrkan? Vad är Sunnah att göra natten till ´Îd?

Svar: Det finns inga autentiska hadither om att nätterna till de två ´Îd-dagarna ska tillbringas i dyrkan eller att de är speciella. Till Sunnah hör att de är två nätter i mängden.