Natten och dagen bevisar begynnelsen och Domedagen

Allâh (subhânah) sade:

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ

”Vid natten, när den viker.”1

Nattens slut och dagens början är ett av de klaraste och tydligaste bevisen på begynnelsen och uppståndelsen. Dagen och natten är den dagliga begynnelsen och uppståndelsen som ögat kan skåda.

Under tiden som allt levande är lugnt, tyst och sovande under natten, ropar dagens kallare så att skapelserna kan höra honom. De börjar röra på sig och höja sina röster som om de har gått upp ur sina gravar. De säger:

الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور

”Lov och pris tillkommer Allâh som har återupplivat oss efter att ha tagit våra liv och hos Honom kommer återuppståndelsen att vara.”

Dagen är en ny återuppståndelse som har inletts och förnyats av Honom som inleder skapelsen och förnyar den. Vem har fått natten att upphöra och dagen att börja om inte den Ende som härskar över allt med oinskränkt makt?

174:33