Nattbön och fasta i samband med halva Sha´bân

Fråga: Är hadîtherna om dygden i natten till halva Sha´bân autentiska?

Svar: Nej. De är inte autentiska. Det finns inget autentiskt om natten till halva Sha´bân eller dess dag. Därför skall natten till halva Sha´bân inte bes i den bemärkelsen att den särskiljs. Den som ber varje natt får dock be natten till halva Sha´bân liksom han ber alla andra nätter. Det är emellertid en innovation att särskilja just den natten med bön respektive dess dag med fasta. Men den som har som vana att fasta de Vita dagarna1 får göra det i Sha´bân och annars.