Nattbön i samling

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/160-161)

al-Bukhârî sade:

57 – Kapitel om att den ledde ska stå jämsides med imamen och till höger om honom

697 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Hakam: Jag hörde Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

En natt övernattade jag hos min moster och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Maymûnah bint al-Hârith. Det var hennes natt och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos henne. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Ishâ’ kom han hem och bad fyra Raka´ât. Därefter sov han. Sedan vaknade han och sade: ”Den lille gossen sover” eller liknande. Därefter reste han sig upp och likaså reste jag mig upp och ställde mig till vänster om honom varpå han tog mig till sin högra sida. Han bad fem Raka´ât och sedan två Raka´ât. Därefter sov han så att jag kunde höra honom snarka. Efter det gick han ut och bad.”

Om någon frågar vad domen är för att be nattbön i samling, är svaret att handlingen är harmlös om den sker ibland. Nattbön i samling får alltså inte göras till en regelbunden vana, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad nattbön med både Ibn ´Abbâs, Ibn Mas´ûd och Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anhum).