Natt på marken, sol i luften

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/331)

Fråga: Inför flygresor i Ramadhân, händer det att vi bryter fastan på marken när solen har gått ned. Väl uppe i planet i luften inser vi att solen är fortfarande uppe. Ska vi återuppta vår fasta?

Svar: Ni ska inte återuppta er fasta. Ni bröt fastan utifrån religiösa bevis. Allâh (ta´âlâ) sade:

ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

”Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på.”1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”När natten har kommit fram härifrån och dagen gått bort därifrån så har den fastande brutit fastan.”2

12:187

2al-Bukhârî (5297) och Muslim (1101).