Natt- och Himmelsfärdens datum

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 353-354

Fråga: Finns det några autentiska hadither gällande Natt- och Himmelsfärdens datum?

Svar: Det finns inget bekräftat om Natt- och Himmelsfärdens datum, sade Hâfidh Ibn Hadjar i sin bok ”Tabyîn-ul-´Adjab”. Där säger han att det inte har bekräftats att Natt- och Himmelsfärden skedde natten till 27:e Radjab. Enligt honom är det sagoberättare som nämner datum till den händelsen. Därefter gör han gällande att även om datumet skulle vara bekräftat, hade vi inte fått lov att hitta på en dyrkan som inte är bekräftad i Qur’ânen och Sunnah.

Titta bara hur motsägelsefulla Sûfiyyah är! Å ena sidan säger de att de många haditherna om bilder är återberättade av enstaka återberättare (حديث الآحاد). Å andra sidan har de inga som helst bevis för detta datum, varken hadither återberättade av enstaka återberättare eller någonting annat. De utgår bara från lusten. Därtill kallar de till fest natten till 27:e Radjab, natten till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födedelsedag, natten till halva Sha´bân, natten till Utvandringen. Det är bara tomt prat.