Natt- och dagsbönen är två och två

Fråga: Är det tillåtet att be Rawâtib, liksom fyra Raka´ât innan Dhuhr, utan Taslîm?

Svar: Rekommenderade böner och Rawâtib bes med Taslîm efter två Raka´ât. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Natt- och dagsbönen är två och två.”1

1al-Bayhaqî (2/487). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3832).