Nätmelon med färska dadlar

an-Nasâ’î rapporterade med en autentisk berättarkedja från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt melon med färska dadlar och sade: ”Dennas hetta bekämpar dennas kyla och dennas kyla bekämpar dennas hetta.”1

Det vill säga gul melon. Beviset för det är att en annan formulering nämner namnet ”nätmelon”2 (خربز). De växte i stora mängder i Hidjâz till skillnad från vattenmeloner.

1God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3836).