Näsplastik

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/49-50)

Fråga: Är det tillåtet att förminska stora näsor med hjälp av plastikoperation?

Svar: Plastikoperationer är tillåtna för att avvärja defekter och otillåtna för att utöka skönhet. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som filar tänder i förskönande syfte. Å andra sidan lät han följeslagaren som förlorat sin näsa i strid att skaffa en näsprotes av guld. Regeln är som sagt att plastikoperationer är tillåtna för att avvärja defekter och otillåtna för att utöka skönhet. Den som har en sned näsa får operera den för att räta till den, ty det handlar om avvärjning av defekt. Samma gäller den skelögde. Så om personens stora näsa räknas som en defekt, är det harmlöst att operera den. Men om operationen görs i förskönande syfte, så har den samma dom som tandfilning – och tandfilning är otillåten.