Näsdroppar under Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (20102)

 

Fråga: En kvinna använde näsdroppar under dagtid i Ramadhân för att kunna andas. Vad åligger henne nu?

 Svar: Om den fastande är nödställd till att ta näsdroppar, är det tillåtet att göra det och hans fasta kommer att vara korrekt. Skulle han däremot känna dess smak i halsen, anses fastan vara ogiltig. I detta fall är han ålagd att ta igen den dagen.

´Abdul-´Azîz bin Bâz

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd