Näsdroppar som bryter fastan

Fråga: Bryter ögon-, näs- och örondroppar och kohl fastan?

Svar: Näsdroppar som går ned i magen bryter fastan därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Laqît bin Sabirah:

”Lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”

Den fastande får inte bruka näsdroppar som går ned i magen. De bryter dock inte fastan om de inte går ned i magen.

Ögon- och örondroppar och kohl bryter inte fastan. Det finns inget konkret bevis för dem. Inte heller har de samma dom som fastbrytande faktorer. Varken ögat eller örat förser kroppen med mat och dryck. De är som alla andra kroppsdelar. Om en person trampar i något och sedermera känner dess smak i halsen, så är hans fasta inte bruten, säger de lärda. Ty fötter förser inte kroppen med mat och dryck. Detsamma gäller om han skulle bruka kohl eller ögon- och örondroppar. Samma sak kan sägas om personen som smörjer in sig i olja eller brukar inhalator på grund av andningssvårigheter; de bryter heller inte fastan. Ty ingetdera går ned i magen och är alltså varken mat eller dryck – och Allâh vet bättre.