Nasaréernas tvivel om Hârûns syster blottar deras okunnighet

En nasaré frågade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

”Du Hârûns syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!”1

i tron om att denne Hârûn var broder till Mûsâ, ´Imrâns son, och att denne ´Imrân var fader till Maryam, Messias moder. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick den frågan sade han att det är inte samma Hârûn och att de brukade namnge sina söner efter profeter och rättfärdiga män.

Vissa nasaréer förtalar Qur’ânen på grund av detta. Dessa oerhörda ignoranter vet inte att alla människor vet att det var ett långt tidsavstånd mellan Mûsâ och ´Îsâ varför det var omöjligt att Mûsâ och Hârûn var ´Îsâs morbröder. Det vet den mest okunniga människan från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare, än mindre Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv.

119:28