Nasaréerna trotsar Messias

Messias var omskuren1 och påbjöd omskärelse2, liksom Mûsâ, Hârûn och alla profeter innan Messias gjorde.

Messias förbjöd griskött, förbannade dess ätare och fördömde honom å det grövsta3. Det är något nasaréerna själva medger. Han träffade Allâh utan att ha fått i sig minsta lilla mängd av griskött. Nasaréerna däremot dyrkar Allâh med grisförtäring.

1”När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.” (Lukasevangeliet 2:21)

2”Alla av manligt kön bland er skall omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled, också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt.” (Första Moseboken 17:12)

3”De som äter svinkött, kräldjur och råttor, de skall alla gå under, säger Herren.” (Jesaja 66:17)