Näsan skall snytas med vänster hand

al-Bukhârî sade:

408 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d underrättade oss: Ibn Shihâb underrättade oss, från Humayd bin ´Abdir-Rahmân som berättade att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd underrättade honom:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en spottloska på moskéväggen varpå han tog en liten sten och skrapade bort den med den. Därefter sade: ”Om någon av er skall spotta så skall han varken spotta framför sig eller till höger om sig. Han får spotta till vänster om sig eller under sin vänstra fot.”

Detta bevisar att den vänstra kroppsdelen används till det som är ofint. Således är det fult att snyta näsan med höger hand. Om du skall snyta näsan så skall du göra det med vänster hand så att det ofina eventuellt hamnar i vänster hand.