Närvarar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under Mawlid-firandet?

Vissa människor tror att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvarar under Mawlid-firandet. Detta är anledningen till att de välkomnar honom däri. Denna handling hör till de största lögnerna och vidrigaste okunnigheterna. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer inte att gå ut ur sin grav förrän Domedagen. Han har inte kontakt med någon människa. Han närvarar inte vid några samlingar. Han är kvar i sin grav fram till  Domedagen. Hans själ är hos Herren i det högsta sällskapet, i den lycksaliga boningen. Allâh (ta´âlâ) sade i kapitlet ”al-Mu’minûn”:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

””En gång måste ni dö, och därefter skall ni väckas till nytt liv på Uppståndelsens dag.”” (23:15-16)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Jag är den förste som kommer upp ur graven på Domedagen. Jag är den förste medlaren. Jag är den förste vars medling besvaras.””

Må hans Herres hylla honom och sända frid över honom.

Denna ädla vers och nobla hadîth – och alla andra verser och hadîther – bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra är döda eller kommer att dö. De skall komma upp ur gravarna på Domedagen. Denna fråga är de muslimska lärda ense om. Således bör samtliga muslimer vara uppmärksammade över dessa frågor. Dessutom måste de akta sig för de innovationer och myter okunniga människor och deras jämlikar har hittat på. Dessa frågor har Allâh inte skickat ned något bevis för.