Narrens död

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 435

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

”Förkunna därför allt som du blir befalld och håll dig borta från avgudadyrkarna. Vi skall skydda dig mot dem som gör narr.”1

Allâh (ta´âlâ) befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att varken bry sig om dem eller någon annan, fortsätta kalla till det som Allâh har befallt honom, förkunna det öppet och inte förhindras av hinder eller tvivlarnas ord.

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

”… och håll dig borta från avgudadyrkarna.”

Bry dig inte om dem, förtala inte dem och smäda inte dem. Gör bara det du ska göra.

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

”Vi skall skydda dig mot dem som gör narr.”

Det vill säga dig och ditt budskap. Detta är Allâhs löfte till Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); skämtarna kan inte skada honom och Allâh skyddar honom mot alla skämtare med olika sorters straff. Han (ta´âlâ) uppfyller Sitt löfte. Det finns ingen som gör narr av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att Allâh förgör och tar dennes liv på det värsta sättet.

115:94-95