Narr av Salafiyyûns position till Ahl-ul-Bid´a

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/299-302)

Fråga: Vissa ungdomar gör narr av bojkott och bestämda positioner till oliktänkare och gör dem till skämt, roliga historier och vitsar. Vad är domen för det?

Svar: Gör de narr av Salafiyyûn om de bojkottar Ahl-ul-Bid´a? De har också skrivit böcker om sådant och töjt ut på gränserna för att sakta men säkert bedra stackars ungdomar som saknar förståelse, dogm och metodik. De kan något litet om Salafiyyahs kall, dogm och metodik, men de är inte alls stabila. Istället kastar de sig själva i Ahl-ul-Bid´as armar. De kallar honom till att kasta sig själv i Ahl-ul-Bid´as armar. De fördunklar och avleder honom från Allâhs sanna metodik som utgör självaste grunden till Salafs metodik. Du, som Salafî, måste slå vakt om den gåva som Allâh har gett dig och inte äventyra den. Således varnade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för de onda, och i första hand Ahl-ul-Bid´a, ty innovationer är värst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och varje innovation är villfarelse.”1

Han sade också:

Det fina umgänget är som parfymförsäljaren. Om han inte ger dig något får du i alla fall känna doften av honom. Det dåliga umgänget är som smeden. Om han inte bränner dina kläder får du i alla fall hans rök på dig.”2

Du gagnas mycket av det fina umgänget i alla fall, medan det dåliga umgänget bränner dina kläder. Du besväras av det umgängets stank som orsakar din sjukdom, förstör din läggning och saboterar din naturlighet. Till sist slutar du se skillnad på sanning och osanning. Måhända ser du sanning som osanning och osanning som sanning. I och med att du är okunnig beger du dig till Ahl-ul-Bid´a eftersom de förskönar sin osanning för dig. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) bekräftade deras vidriga uppsåt när Han sade:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh. – De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt detta utom de som har förstånd.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om ni ser dem som följer det oklara skall ni veta att det är dem som Allâh har beskrivit. Akta er därför för dem.”4

Godtar du Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord eller vilseledande människors ord? Dessa människor har skrivit böcker för att försvara och skydda Ahl-ul-Bid´a och bekriga Ahl-us-Sunnah.

Till deras vidriga krigföring hör deras krigföring mot Ahl-us-Sunnah och Ahl-us-Sunnahs ungdomar som eftersträvar räddning och frigörelse från Ahl-ul-Bid´a och deras list och fällor. Precis som Allâh säger letar de efter kryphål i Qur’ânen och de lärdes ord. De letar efter kryphål i Ibn Taymiyyahs ord, däribland att man inte ska bojkotta förrän klar fördel uppenbaras. De utser sig själva vara de som säger vad som är fördel och nackdel. Vad får dem att se skillnad på sanning och osanning? De saknar den förmågan. Stackarna saknar den förmågan. De som blandar sig med Ahl-ul-Bid´a slutar oftast med att betrakta sanning som osanning och osanning som sanning. Prövningar presenteras för hjärtan. Ahl-ul-Bid´a presenterar sina prövningar för hjärtan och för dem bakom ljuset så att människor ser sanning som osanning och osanning som sanning. Ungdomar måste akta sig för att blanda sig med Ahl-ul-Bid´a. De ska inte ta kunskap från dem. Vid Allâh! Det är bättre att förbli okunnig och bibehålla sund hjärna, sund läggning och sunt hjärta än att lära sig av en innovatör som sedermera förstör hans dogm och metodik. Det har vi sett ske med egna ögon. Många som tillskriver sig Salafs metodik går vilse när de börjar umgås med vilsna sekter och innovatörer. Till sist blir de de häftigaste bekämparna av Ahl-us-Sunnah och de sanningsenliga. Det har vi sett mycket av. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den lycklige är han som drar lärdom av andra.”5

Grip tag i profetiska råd och gudomliga instruktioner. Läs Salafs böcker och förstå deras positioner. Deras imamer flydde Ahl-ul-Bid´a – vad ska då inte du göra, din stackare! Offra inte din dogm, äventyra inte den. Det enda undantaget är den lärde som är tillräckligt förnuftig och stabil för att inte kunna påverkas av Ahl-ul-Bid´a; denne får råda dem och kalla dem, utan att acceptera något från dem eller vara tillmötesgående. Om han råkar på någon av dem klargör han sanningen för dem, kallar dem till sanningen, varnar dem för deras villfarelse och försöker rädda dem från vilseledning och prövningar. Han får göra det utan att vara tillmötesgående eller kompromissa. Han ska bara klargöra och råda. Allting annat är bedrägeri och utsättelse för avvikelse och bakslag.

1Muslim (867).

2Ahmad (4/404), al-Bukhârî (2101) och Muslim (2628).

33:7

4al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).

5Muslim (2645).