Narr av rekommendationer är avfall

Frågan är oerhört allvarlig. Vissa människor, och i synnerhet de okunniga, kan börja skoja och skämta sinsemellan. De kan skoja om religionen eller den religiöse och säga att ”det är en för hård religion”, ”det är en sträv religion” och dylikt. Den som uttalar sig på detta och liknande vis utesluts ur islam om han så skulle be dag och natt och fasta hela året. Den som uttalar sig på detta vis utav gäck och nedvärdering är en otrogen avfälling. Om han inte ångrar sig uppriktigt inför Allâh lever han inte som muslim.

Till detta hör även att göra narr av något av Allâhs (´azza wa djall) namn eller någon av Allâhs egenskaper, bönen, allmosan, fastan, vallfärden eller något av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Exempel på det är att man gör narr av något som är bekräftat från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som Siwâk, det släppta skägget, den kortade mustaschen och all annan dyrkan. Det spelar ingen roll om dyrkan är rekommenderad och inte obligatorisk. Om en person gör narr av en rekommendation är han otrogen eftersom han gör narr av Allâhs religion.