Närma er inte Ahl-ul-Bid´ahs böcker

Fråga: Vad finns det för regel i samband med att ta kunskap ur Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s böcker?

Svar: Kunskap skall inte tas ur  Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s böcker. Man tar endast kunskap ur Ahl-us-Sunnahs böcker som är – och lov och pris tillkommer Allâh – många. Det finns mycket gott i dem. Därför skall du inte närma dig Ahl-ul-Bid´as böcker om du inte skall läsa dem för att avvisa dem och veta vad de består av. Den handlingen är bra.