Närma dig inte två samtalande människor

När vissa människor ser två personer samtala, hoppar de in. Därför är det inte fint att tränga sig mellan två personer i samband med fredagsbönen, något nämns i Sunnah. Att hoppa in bland två samtalande personer är ovärdigt.

Inte heller skall du närma dig två person som samtalar med varandra. Det är fint och värdigt att inte närma sig dem. Måhända talar de om något hemligt och skäms för att be dig avlägsna dig från det hemliga samtalet. Och om de inte klarar av att göra det har du kanske avbrutit deras samtal.