Närma dig inte Hizbiyyûn!

Fråga: Hur är Muhammad Surûr och rekommenderar ni hans böcker och kassettband?

Svar: Han var vår vän. Han har besökt oss här [i Dammâdj] två eller tre gånger. Därefter avslöjades han och hans dubbelmoral av gulfkriget. Ibland hyllar han at-Turâbî, ibland fördömer han honom. at-Turâbî – må Allâh dränka hans ansikte i sand – förtjänar inte att hyllas. Jag har talat om honom i flera kassettband. Han förtalar vissa lärda och deras metodik. Han ser upp till sig själv för att han har nog med tid till att läsa tidningar och tidskrifter. Således rekommenderar jag varken hans eller hans anhängares böcker. Jag rekommenderar inte att ni skall vara nära dem; jag rekommenderar att ni håller er borta från dem. De är Hizbiyyûn. Deras Hizbiyyah är fastställd. Jag har talat om dem i flera kassettband och jag vill inte upprepa det.

De har splittrat Ahl-us-Sunnah. De lurade Salmân al-´Awdah och Safar så att de blev fängslade. Jag råder dig att inte närma dig Hizbiyyûn oavsett om de är al-Ikhwân al-Muslimûn, Muhammad Surûrs grupp, Qutbiyyûn, föreningen Hikmah eller föreningen Ihsân. Fly från dem liksom du flyr från den spetälske eller lejonet till dess att de ångrar sig inför Allâh. När de väl ångrar sig inför Allâh så är de våra bröder.

De har lockat ungdomarna från nyttiga studier. De citerar tidningarna och nyheterna i London och säger att Yûsuf al-Qaradhâwî har talat om Shaykh Ibn Bâz. Jag söker skydd hos Allâh från Satan! Vad är detta? Vem är Yûsuf al-Qaradhâwî och vem är Shaykh Ibn Bâz? Skall stackaren Yûsuf al-Qaradhâwî tala om Shaykh Ibn Bâz? Bröder! Observera Ahl-ul-Bid´a typiska drag! De förtalar Ahl-us-Sunnah. Du vet att en person är en innovatör när han förtalar Ahl-us-Sunnah.