Närma dig aldrig Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Vad är domen för att sitta med Ahl-ul-Bid´ah för att komma dem närmare och lära dem den sanna religionen?

Svar: Närma dig aldrig Ahl-ul-Bid´ah! De kommer att påverka dig och du kommer att synda för att ha suttit med dem. Undvik dem om du inte är i behov av debattera med dem och förklara för dem deras falskhet samtidigt som du är berättigad till det. I detta fall är det ofarligt om det är begränsat.

Men vem är Ahl-ul-Bid´ah? I dag anser man varenda en som motstrider en vara en innovatör. Detta gäller i synnerhet ungdomarna – må Allâh vägleda dem. De anser att varenda en som inte har samma åsikt som dem är en innovatör. Innovationer har regler som har förklarats av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som innoverar något obehörigt i vår angelägenhet kommet att få det avvisat.”

”Håll er borta från nyheter. Varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Det vill säga nyhet i religionen. Vad gäller lovliga nyheter inom seder, klädsel, tillverkningar, mat och dryck, sägs det inte att de är innovationer. Det handlar om innovationer inom religionen och att innovera obehörigheter till den. Det är det som är en innovation.