Narkos och alkoholhaltiga läkemedel

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/30-31)

Fråga: Vad är domen för att behandlas med förbjudna preparat? Är det förbjudet att bruka narkos och alkoholhaltiga läkemedel? Spelar det roll om det är nödfall eller inte?

Svar: Det är förbjudet och otillåtet att behandlas med förbjudna preparat. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh har inte låtit ert botemedel finnas i det som Han har förbjudit för er.”1

Allâh förbjuder oss bara det som skadar oss. Det skadliga kan aldrig bli nyttigt. Även om vissa säger att det handlar om nödfall, så är botemedel aldrig nödfall. Dels är det möjligt att behandlas utan att tillfriskna, dels är det möjligt att tillfriskna på annat vis. Alltså är inte behandling nödfall. Däremot är det tillåtet för människan som befarar svält att äta självdött djur eller griskött för att överleva. Annars dör hon.

Behandling är som sagt inte nödfall. Det enda undantaget är amputation av en kroppsdel för att sjuklingen ska överleva. Det är allom bekant att amputation är förbjuden, inte ens en fingertopp får amputeras. Men om läkarna konstaterar att en kroppsdel måste amputeras för överlevnad, blir amputationen nödvändig om de är säkra på att sjukdomen avtar därefter.

Narkos är tillåten eftersom den inte är berusande. Förbjuden berusning medför njutning, något narkos inte gör. Således anser de lärde att narkos är harmlös.

Beträffande alkoholhaltiga läkemedel, så är de förbjudna om de är berusande. Och om alkoholen däri inte är berusande utan endast till som konserveringsmedel, så är de harmlösa eftersom alkoholen saknar inverkan.

1al-Bayhaqî (10/5).