Nära i Sin höjd och Hög i Sin närhet

Fråga: Är Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) nära Sina slavar med Sina egenskaper, som kunskapen och förmågan, eller även med Sin essens?

Svar: Han är nära Sina slavar med en närhet som passar Hans (subhânahu wa ta´âlâ) majestät. Han är nära dem samtidigt som Han är ovanför Sin tron. Därför säger de lärda att Han är nära i Sin höjd och Hög i Sin närhet. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är nära Sina slavar och ovanför Sin tron. Han är ovanför Sin tron och nära Sina slavar. Detta är specifikt för Allâh (´azza wa djall).