När vi får reda på en Sunnah

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Latîf Âlush-Shaykh (d. 1367)

ad-Durar as-Saniyyah (4/106)

Vi anser att Allâh har fullbordat vår religion och fulländat Sin gåva till världarna med det pålitliga sändebudet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den siste profeten och det sista sändebudet. Allâh (ta´âlâ) sade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”1

När en autentisk Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargörs för oss, praktiserar vi den. Vi lämnar den inte till förmån för någons åsikt, oavsett vem som delar den. Vi godtar Sunnah och underkastar oss den. Ty Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är för ädel och för väldig i våra hjärtan för att vi ska lämna den till förmån för någon annans åsikt. Detta är vad vi betror och dyrkar Allâh med.

15:3