När varken vatten eller jord finns

al-Bukhârî sade:

2 – Kapitel om det varken vatten eller jord finns

336 – Zakariyyâ’ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: Hishâm bin ´Urwah berättade för oss, från sin fader, från ´Â’ishah som berättade att hon hade lånat en kedja av Asmâ’ och blivit av med den. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg en man som hittade den. Tiden till bönen hade gått in och de saknade vatten varefter de bad. Därefter berättade de det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då uppenbarade Allâh versen om Tayammum. Usayd bin Hudhayr sade till ´Â’ishah:

”Må Allâh belöna dig väl! Jag svär vid Allâh att du råkar aldrig ut för något som du föraktar utan att Allâh låter det vara bra för dig och muslimerna.”

Var är poängen i rubriken ”Kapitel om det varken vatten eller jord finns”? Poängen ligger i:

”Tiden till bönen hade gått in och de saknade vatten varefter de bad.”

Det bevisar att den som saknar vatten och jord ber såsom han är. Det hamnar under Allâhs (ta´âlâ) allmänna ord:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

Måhända någon undrar ifall det är möjligt att varken vatten eller jord finns? Jo, det är möjligt. Ett exempel är den fängslade i fängelset. Ett annat är den sjuke som inte klarar av att röra sig och saknar någon som kan förse honom med jord eller vatten. Det finns många andra exempel på det.

Så vad görs i en sådan situation? Skall han vänta till dess att han hittar vatten eller jord? Eller skall han be som han är? Han skall be som han är.

Skall han bara be de obligatoriska bönerna eller både de obligatoriska och frivilliga bönerna? Han skall be bådadera.

164:16