När utesluts en person från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Fråga: När kan vi utesluta en person från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Vi dömer honom utmed hans ord och handlingar av det som är uppenbart för oss. Vi skall inte forska efter vad som finns i det inre. Den som visar godhet, accepterar vi. Om han visar något av ord eller handling som fordrar att han lämnar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik, dömer vi honom för det. Det enda undantaget är om han är påtvingad eller ursäktad. I detta fall dömer vi inte honom för det på grund av hans ursäkt.