När tvagningen bryts under bönen

Om tvagningen bryts under bönen är det obligatoriskt att lämna bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”1

Det betyder att han skall gå därifrån om han hör ett ljud, vilket stämmer. Han får inte fortsätta be om hans tvagning bryts ehuru han skulle skämmas. Du skall inte skämmas. Allâh skäms inte för sanningen. Men om du är rädd så får du sätta handen för näsan så att folk tror att du har fått näsblod. Den som drabbas av näsblod är ursäktad. Hans ursäkt i form av näsblod är inte som hans ursäkt i form av bruten tvagning. Det hör till de tillåtna knepen som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund2.

1al-Bukhârî (137).

2Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ber och bryter tvagningen får han ta för näsan och gå därifrån.” (Abû Dâwûd (1114) och Ibn Mâdjah (1222). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd”.)