När tre lakan saknas

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/464)

649 – Jag läste för min fader:

Ett lik ska ju lindas i tre lakan som det sedan täcks med successivt. Vad görs om man inte har tre lakan?”

Han svarade:

Då lindar man det bäst man kan.”