När tidtabeller varierar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mumti´ (2/52-53)

Numera rättar sig människor efter tidtabeller och klockor, men tidtabeller varierar. Ibland kan det vara sex minuters skillnad mellan två tidtabeller, vilket inte är en liten sak. Även om man alltid ska se till att be i tid, är det framför allt viktigt i samband med Fadjr och Maghrib eftersom bådadera är förknippade med fastan. Så om två tidtabeller visar olika och bådadera härrör från folk som är insatta i ämnet, rättar vi oss efter tidtabellen med den senare tiden. Ty i princip är tiden inte inne. De lärde säger att om en person säger att gryningen har infallit medan en annan säger att den inte alls har infallit, går den andre personens ord före varför det är tillåtet att äta och dricka till dess att den andre också säger att gryningen har infallit. Men om en tidtabell härrör från kunnigare eller pålitligare personer, har den företräde.