När studenter ska och inte ska fördömas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 271-272

Fråga: Hur ska en student bete sig med sina lärare och kamrater? Fordrar meningsskiljaktigheter fientlighet och hat?

Svar: Han ska bemöta lärarna respektfullt och värdigt. Han ska inte höja rösten mot dem och han ska föra lugna diskussioner med dem. Lärarna har rätt över honom.

Vad hans kamrater beträffar, ska han bemöta dem vänligt och kärleksfullt, möta dåligt beteende med bra beteende och ha överseende och tolerans. Meningsskiljaktigheter får aldrig någonsin vara ett skäl till fientlighet och hat. Meningsskiljaktigheter har funnits alltsedan följeslagarnas dagar fram till skrivande stund. Det till trots har de inte fordrat fientlighet och hat bland folk som vill väl. Fastän följeslagarna var oense inom mycket, var de inte fiender. Det finns två sorters meningsskiljaktigheter varav en är föremål för egna slutsatser. I sådant fall måste du anse att din kamrat har rätt ehuru han inte delar din åsikt och vice versa. Ty han går efter sitt bevis och du går efter ditt bevis. Det är inga problem, båda belönas. Den som har rätt får två belöningar och den som har fel får en belöning. Båda belönas för att ha gjort sitt yttersta för att dra en slutsats.

Angående tydliga sakfrågor som inte är föremål för egna slutsatser, som att till exempel avvika från Salaf, ska deras innehavare tvivelsutan fördömas. Men du ska inte hata honom helt och fullt, utan bara för det som han avviker från Salaf. Samtidigt älskar du honom för den sanning som han besitter. När en person förfelar inom frågor som är föremål för egna slutsatser, ser du vissa börja hata, avsky, varna för honom och uppmana till att han bojkottas. Det är fel. Om han är levande får du kontakta honom och diskutera med honom. Annars får du be Allâh förlåta honom om han är känd för att ha haft en god avsikt.