När studenter engagerar sig i politiska frågor

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân (d. 1443)

https://www.youtube.com/watch?v=HiD9oyxLdO0

Fråga: Vissa studenter, eller människor, anskaffar sig kunskap om nutida frågor (فقه الواقع) genom att engagera sig i politiska frågor. De har gått så långt att de anklagar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ för att ha knapp kunskap om nutida frågor eftersom de är knappt insatta i politik. Vad säger ni om det?

Svar: Den föreskrivna kunskapen handlar inte om att du vet vad folk gör. Den föreskrivna kunskapen handlar om att du vet vad Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åsyftar, vad Allâhs tal och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal tyder på och hur följeslagarna – som var de kunnigaste människorna om Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte – förstod dem.

Det som numera kallas för förståelse om nutida frågor (فقه الواقع) är egentligen ingen förståelse. Ta till exempel bestraffningsmetoder. Om samhället är gudfruktigt och rättfärdigt, är metoderna på ett sätt. Om samhället präglas av brottslighet, är metoderna annorlunda. Besluten baseras på personliga slutsatser. Att då säga att så-och-så inte förstår sig på nutida frågor… När många slags affärer är olovliga, säger dessa människor att nutiden kräver att de är lovliga. Med det sagt utgår de inte från den himmelska föreskriften och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift, utan från det som de tycker är lämpligast. Samtidigt säger Allâh (tabârak wa ta´âlâ):

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

”Har de partners, som utan Allâhs tillstånd har utfärdat föreskrifter för dem på religionens område?”1

142:21