När sommarskenet i himlen aldrig avtar

Den här frågan påminner om fastan men är inte som den. För flera år sedan kom en fråga från Kanada och den ställdes till kungen. Frågan lades fram för att besvaras. Vissa ansåg att kanadensarnas dagar skulle uppskattas till vanliga dagar som de sedan skulle fasta därefter. Andra gav andra svar.

I Kanada finns det folk som associerar sig med islam även om det finns faktorer som annullerar den.

När det var dags för dem att fasta hade de tjugo timmar mellan soluppgång och skymning. Dock försvann inte skenet i himlen efter skymningen. Det förblir ljust även om det inte är mycket. Skenet mellan Maghrib och ´Ishâ’ fortsätter och avtar alltså inte.

Det skrevs att dessa människor upplever trots allt en giltig natt och en giltig dag. När solen går ned bryter de fastan. De skall låta bli att fasta till dess att ljuset börjar bli allt starkare. Då har gryningen fallit in. De får använda luftkonditionering. Om de inte klarar av att fasta får de låta bli och ta igen dagarna efteråt. Jag gav dem detta utslag liksom jag har gett andra nödställda människor.