När slutar ´Ishâ’s tid?

Fråga 138: När slutar ´Ishâ’s tid? Pågår ´Ishâ’ till gryningen?

Svar: Tiden för ´Ishâ’ pågår fram till halva natten och inte till gryningen. Att säga att den pågår till gryningen går emot Qur’ânens uppenbara skildring och Sunnahs uttryckliga skildring. Allâh (ta´âlâ) sade:

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Förrätta bönen då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsningen; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.”1

Han sade inte till gryningen. I Sunnah står det uttryckligt att ´Ishâ’ sträcker sig till midnatt. ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Dhuhrs tid börjar efter att solen har lämnat medianen och varar till dess att en mans skugga blir lika lång som han, innan ´Asr går in. ´Asrs tid pågår så länge inte solen blir gul. Maghribs tid pågår så länge inte det röda skenet försvinner. ´Ishâ’s tid pågår fram till mitten av midnatt.”

I en annan formulering står det:

´Ishâ’-bönen sträcker sig till midnatt.”2

utan begränsningen vid mitten. Alltså pågår ´Ishâ’ fram till midnatt.

117:78

2Muslim.