När skall man väcka barnet till bönen?

Publicerad: 2011-05-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (27)

 

Fråga: När blir det föreskrivet för föräldern att väcka barnet, pojke som flicka, till bönen?

Svar: Angående åldern i vilken barnet skall väckas till bönen, så har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt en klar och tydlig gräns till det. Han sade:

”Befall era barn att be när de är sju år.”

Detta omfattar barnen när de sover och är vakna. Barnet skall alltså befallas till bön, även om det sover. Det enda undantaget är ifall det skulle skada barnet. Det är trots allt inte ansvarigt än för sina handlingar.