När skall man börja befalla barnet islamiska frågor?

Publicerad: 2010-11-23
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (625)

 

Fråga: När beordras barnet att ta ett islamiskt utseende?

Svar: Gränsen går vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Denna hadîth skall vara förmyndarens utgångspunkt i samband med att uppfostra barnen utmed islamiska domar, nämligen sjuårsåldern.

Baserat på denna hadîth anser jag att barnen inte skall beordras eller uppmanas till något överhuvudtaget till dess att de fyller sju år. De skall låtas vara utmed sin naturliga läggning. När de blir sju år, åläggs förmyndaren att tillrättavisa dem som om de vore könsmogna. Det är dock inte barnen som är ålagda det då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pennan är upplyft från tre personer.”

En av dem är barnet till dess att det blir könsmoget. Denna fråga tar nämligen upp två fall; förmyndaren, som det är obligatoriskt för, och barnet, som det inte är obligatoriskt för. Det är emellertid obligatoriskt för föräldern.