När skall en menstruerande kvinna bada om hon är sexuellt oren?

Publicerad: 2010-07-24
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (1/278)

 

Om den menstruerande kvinnan är sexuellt oren, är hon inte ålagd att bada (Ghusl) förrän hennes period är över. Detta har sagts av Ahmad och det är Ishâqs åsikt. Åsikten är baserad på att badet är lönlöst i detta tillstånd. Men om hon skulle bada för att hon är sexuellt oren under sin period, anses hennes bad vara giltigt och korrekt. Dessutom anses hon inte vara sexuellt oren längre. Detta har sagts av Ahmad. Han sade:

”Hennes sexuella orenhet (Djanâbah) avtar till skillnad från hennes period som pågår till dess att blodet upphör. Jag känner inte till att någon annan än ´Atâ’ har sagt att hon inte skall bada. Han sade att menstruationen är större. Därefter tog han tillbaka den åsikten och sade att hon skall bada.”

Bara för att det finns två orenheter, betyder det inte att den ena inte kan upphävas. Exempel på det är om man skulle bada på grund av en mindre orenhet.