När skall den ledde göra Sudjûd-us-Sahû och när skall han inte göra det?

Fråga: Skall personen som ber bakom imamen och glömmer göra Sudjûd-us-Sahû? Och skall han göra Sudjûd-us-Sahû om han har glömt en pelare?

Svar: Han skall inte göra Sudjûd-us-Sahû om han ber med imamen från första början och glömmer. Det täcker imamen. Men om han sluter sig senare till bönen och glömmer, gör han Sudjûd-us-Sahû när han skall avsluta bönen. Utebliven pelare kan dock inte kompenseras med bara Sudjûd-us-Sahû. Det är den uteblivna plikten som kompenseras med Sudjûd-us-Sahû. Om han kan göra den uteblivna pelaren på plats, gör han det. Annars räknas det som en missad Rak´ah.